Literatuur en huiswerk dag 1

Beste deelnemer van de cursus Persoonlijke en professionele moed.

Vanaf nu gaat het beginnen. De cursus is met zorg in elkaar gezet. Van jou als deelnemer wordt verwacht dat je de voorbereidende opdrachten ook daadwerkelijk uitvoert. Dit is ook een vereiste voor de toekenning van de accreditatiepunten.

Hieronder vind je de literatuur, daarna een video. Lees de opgegeven pagina’s en bekijk de video.

Onder de video vind je de vragen die bij de literatuur horen ter voorbereiding op de eerste dag. We willen je vragen om de vragen uiterlijk maandag 4 maart terug te zenden. Dat kan door je antwoorden te sturen via het contactformulier op de website. Bij voorkeur door deze als bijlage toe te voegen.

Succes!

Hameeda, Sietske en Kirsten

Het leeswerk

Hieronder kun je de literatuur downloaden. Het is de bedoeling dat je de volgende stukken en pagina’s leest. Je kunt de links hieronder aanklikken om bij de bestanden te komen.

1. Dijkstra, S. Professionele moed versterken, blog linkedin 2 september 2017

2. Dijkstra, S., Dartel N. van en W. Verhoeven (2013) Aanpak huiselijk geweld: leren van professionals Tinteling , blz. 2-8 

3. Regtop, K, 2016 blog Handelingsverlegenheid, een persoonlijke biecht (1p) 

4. Regtop, K 2017 blog Opgelucht, No way! (1p) 

Video

Voorbereidingsvragen

  1. Wat betekent moed voor jou? Welke 3 eigenschappen en vaardigheden heb jij nodig om je moedig te voelen? 
  2. Welk inzicht haal je uit het acroniem KOSHI en de metafoor van de bloem? Hoe is dit toepasbaar binnen jouw praktijk? 
  3. Op welke manier kom jij handelingsverlegenheid tegen in je werk? 
  4. En wat helpt jou om er mee om te gaan? Werk dit uit aan de hand van enkele voorbeelden 
  5. Welke vormen van partnergeweld worden door Johnson onderscheiden. Waarom kan gestructureerde risico-screening een bijdrage leveren aan het inzetten van de juiste interventies? Welke specifieke vaardigheden van een professional kunnen daarbij helpen? 

Aanleveren huiswerk

Wij verzoeken je om de aanmeldingsvragen een week voorafgaand aan de cursus aan te leveren. In het PDF bestand staan de vragen nog een keer. Je kan ze mailen aan: info@moedigemensen.nl

Bereid het huiswerk zelf voor, de bovenstaande vragen (niet uit het aanmeldformulier helpen je echt in de theorie te duiken en vast te reflecteren. Zorg ervoor dat je dit ook voor de cursus hebt gedaan zodat je al lekker ‘aan’ staat als we van start gaan!

Presentaties dag 1

Bonussen

In de cursus kwam het artikel aan bod wat in Sozio verschenen is, november 2018. Hieronder vinden jullie de link.