Literatuur en huiswerk dag 3

Op deze pagina vind je na afloop de presentatie van de bijeenkomst. Ook vind je hier de literatuur en de voorbereidingsopdracht voor dag 3.

Literatuur

Literatuuropdracht

Vragen naar aanleiding van de hoofdstukken uit Kwestie van een Lange adem terugkomen. Maak daarbij een vertaling naar je eigen praktijk en het thema moed.

Waar slaat de titel van dit onderzoek op, waarom denk je dat een lange adem nodig is en hoe zouden we dat kunnen verbeteren (max 3 verbeterpunten). Lever je antwoorden in voorafgaand aan dagdeel 3.

Voorbereiding presentatie

Verder hebben we jullie gevraagd om voor de volgende keer een korte presentatie voor te bereiden in relatie tot deze cursus. Welke thema genereer je uit de cursus voor jezelf? Wat neem je mee en wat neem je je zelf voor kunnen vragen zijn die je daarin naar voren brengt. Je mag creatief zijn!  

Presentatie dag 3